Нийгэм ахуйн хөнгөлөлт

Даатгал

 • Эрүүл мэндийн даатгал, үзлэг оношилгоо
 • Тэтгэврийн даатгал 

Хөнгөлөлт

 • Хоол, унааны хөнгөлөлт
 • Утасны хөнгөлөлт
 • Бүтээгдэхүүн худалдан авалтын хөнгөлөлт
 • Албан хэрэгцээнд ашиглах автомашинаар хангах 

Нэмэгдэл

 • Эрдмийн цол, зэрэг дэвийн нэмэгдэл
 • Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл
 • Ажилласан жилийн нэмэгдэл

Тэтгэмж, тусламж

 • Гэрлэх ёслол, Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн тэтгэмж
 • Хүндэтгэн үзэх шалтгааны тусламж дэмжлэг

© 2024 он. ABO International LLC. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency